Träna tennis hos TRK

Träna tennis hos TRK!

TRK har drygt 110 personer i träning varje vecka och våra juniorer står för mer än 70% av antalet träningstimmar. Verksamheten drivs under 3 terminer per år (2 terminer från och med hösten 2023):

  • Höst
  • Vår
  • Sommar

Träningen gör ibland uppehåll för höstlov, påskcamp för våra juniorer & tävlingar såsom klubbmästerskap och Trosa Open. 

Träningen bedrivs på våra 4 banor (2 utomhus, 2 inomhus). 

Träning bedrivs för våra medlemmar i olika åldrar men oavsett ålder är det viktigt att vi har roligt på banan och att  varje spelare utvecklar  sin tennis. TRK har ett nära samarbete med Södertälje Padel- och Tennisklubb (SPTK) och deras huvudtränare Yerko Müller som bedriver en erkänt bra juniorträning. Praktiskt innebär detta att TRK kommer att få tillgång till några av SPTK’s tränare och deras träningsupplägg. 

Läs nedan om träning för olika åldrar:

foaad-khaknezhad-ew90zPsVQyw-unsplash

Minitennis, ca 4-8 år

Minitennis är för de yngsta barnen och ses som ingång till sporten. Fokus på träningen är att  lära sig grunderna, koordination leka samt träna upp bollkontroll, samtidigt som barnet får en möjlighet att vara med i en grupp och ett socialt sammanhang. Åldern är bara en rekommendation.

Barnen tränar med orangepricks-, grönpricks-, eller skumbollar. Grupperna är större och består av ca 12 barn fördelade på 2 banor.

Om barnet är äldre men nybörjare, så kan barnet i samråd med head coach, flyttas ner till minitennis och priset justeras efter det.  

Anmälan för hösttermin gäller även för vårterminen. Vi lägger ut anmälningsformulär och information inför varje anmälningstillfälle på hemsidan och på Facebook. 

OBS att anmälan sker via MATCHi-sida.

Har du frågor kontakta vår sportchef. 

Läs om vår träningspolicy

Se priser för vår träning.

Träningen faktureras terminsvis. Vår betalningspolicy

Tennisskola, ca 9-18 år

Tennisskola är till för de barn som lämnat minitennisen och kan nu träna med Grönpricksboll.

Träningen bedrivs i grupper om 3-6 spelare fördelat på två banor, upp till 3 gånger i veckan (ev kan 4 ggr/v erbjudas men det kräver tävlingsnivå och är i samråd med huvudtränare). Träningen schemaläggs vardagar efter kl.16, även helger är möjliga för träning.

Åldern är bara en rekommendation, är barnet yngre och tränaren anser den vara redo att gå upp från mintennisen så kommer barnet ingå i tennisskola och priset justeras efter det. 

Anmälan för höstterminen gäller även för vårterminen. Vi lägger ut anmälningsformulär och information inför varje anmälningstillfälle på hemsidan och på Facebook. Anmälan sker via MATCHi-sida.

Har du frågor kontakta vår sportchef.

Läs om vår träningspolicy

Se priser för vår träning.

Träningen faktureras terminsvis. Vår betalningspolicy

Senior/vuxenträning, över 18 år

Vuxenträningen riktar sig till vuxna, seniorer men även juniorer på tävlingsnivå. Träningen bedrivs i grupper om 3-6 spelare, upp till 3 gånger per vecka om du vill. Träningen schemaläggs vardagar efter kl.16. Även helger är möjliga för träning. 

TRK’s policy för att främja utvecklingen är att väva in juniorer i träningen för att öka deras möjligheter att utvecklas. Träningen planeras av TRK’s huvudtränare som är ansvarig för gruppindelningen inför respektive termin.

Anmälan för höstterminen gäller även för vårterminen. Vi lägger ut anmälningsformulär och information inför varje anmälningstillfälle på hemsidan och på Facebook. Anmälan sker via MATCHi-sida.

Har du frågor kontakta vår sportchef. 

Läs om vår träningspolicy

Se priser för vår träning.

Träningen faktureras terminsvis. Vår betalningspolicy

 

Enskild träning

TRK vill företrädesvis erbjuda kvalificerad träning i grupp men ibland är det dock även motiverat att träna enskilt (eller i mindre grupp) med tränare någon timme vid enstaka tillfällen. 

Enskild träning (eller i mindre grupp) kan ske med ordinarie tränare eller med juniortränare i mån av tid.  Pris enligt prislista. Se prislista

Vid önskemål om enskild träning kontakta vår huvudtränare eller TRK’s kansli.

Läs om vår träningspolicy.

Träningpolicy hos TRK

Här är våra tränare

Om du vill kontakta våra tränare så skicka i första hand ett mail till tennis@trosaracketklubb.se

Richard Blom

Richard tycker väldigt mycket om tennis och tränar själv både i TRK och i SPTK och tävlar så mycket han kan. När han inte ägnar sig åt tennis så arbetar han som lärare. Richard tränar oss på måndagar.