Partners

Partnerskap med TRK

TRK satsar framförallt på barn och ungdomar i kommunen, men självklart vänder vi oss till alla som vill lära sig eller utveckla sitt racketspel. Vill du synas tillsammans med oss, kontakta styrelsen. Vi har flera givande samarbetsupplägg. Exempel är hall-namn, ban-namn, skylt i hallen, abonnemangstider, konferensupplägg, träningstider etc. 

Hör av er så hittar vi ett gemensamt upplägg som gynnar alla parter, men framförallt barn och ungdomar i kommunen.