GDPR-policy

GDPR - integritetspolicy

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Från och med 25 maj 2018 ersätter GDPR Personuppgiftslagen (PUL).

Trosa Racketklubb använder i första hand Riksidrottsförbundets datasystem IdrottOnline för databehandling av medlemsuppgifter.

Registrerade uppgifter om dig som medlem är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • E-post

Uppgifterna i IdrottOnline är stadigvarande och används bl a för att rapportera aktiviteter för att erhålla det statliga LOK-stödet.

Det förekommer även i andra fall att vi har behov av vissa personuppgifter för att kunna genomföra och debitera för olika aktiviteter såsom:

  • Gruppträning
  • Tävling
  • Camps/läger
  • Banbokningssystemet

I dessa fall inhämtas och lagras personuppgifterna endast så länge som de behövs. T ex efter tävlingarnas slut tas uppgifterna bort ur använda system.

Dataskyddsombud i föreningen är styrelsens ordförande.

Vill du läsa mer om GDPR gällande IdrottOnline så kan du göra det HÄR

Mer om GDPR i allmänhet kan du läsa om på Datainspektionens sida HÄR.