Betalningspolicy & faktureringsrutin

Vår betalningspolicy

Här kan du läsa om hur vi fakturerar avgifter för träning, tävling mm samt vilken policy vi har för obetalda fakturor. OBS! Gäller ej våra sponsorsavtal.

Fakturering

TRK har en process i tre steg för fakturering samt påminnelser om betalning:

  1. Fakturering sker via e-post
  2. Påminnelse nr 1 skickas via e-post
  3. Påminnelse nr 2 skickas via brev

TRK:s policy

Om klubben trots dessa två påminnelser inte får någon återkoppling om när betalning kommer att ske äger klubben rätt att stoppa fler anmälningar till klubbens verksamhet från den personen och/eller familjen. Detta för att den ackumulerade skulden inte ska öka.

Vår policy innebär att det inte är tillåtet att ta med sig innevarande skuld från en träningstermin till en annan utan att all ekonomisk reglering ska vara avklarad innan man kan påbörja en ny termin.