Stadgar

Föreningens stadgar

Här kan du ta del av våra stadgar. Har du frågor gällande dessa eller något annat är du alltid välkommen att kontakta oss på kansli@trosaracketklubb.se